Rolinka Wijne

Rolinka Wijne (1975) is geboren in Den Haag. Na haar studie Nederlands Recht te Leiden is zij korte tijd werkzaam geweest als schadecorrespondent bij een verzekeringsmaatschappij en als secretaris bij het kantongerecht Delft. Het doel was enige werkervaring op te doen om daarna een plaats te verwerven als rechterlijk ambtenaar in opleiding. Dit lukte en in 2001 begon zij aan deze opleiding, standplaats Den Haag.

Haar buitenstage bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in personenschadezaken zorgde echter voor een andere wending; de medisch-juridische kanten van het werk en de mogelijkheid om zich te specialiseren spraken haar zozeer aan dat zij besloot de rechterlijke macht te verruilen voor de advocatuur. Dit combineerde zij vanaf 2010 met het lid-juristschap bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg te ‘s-Gravenhage en Amsterdam en een onderzoek op het gebied van ‘aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Vanwege de mogelijkheid om op dit onderzoek te promoveren, legde zij in november 2011 haar praktijk neer. Resterende tijd vulde zij in met het lid-juristschap, een parttime docentschap aan de Universiteit van Amsterdam en een parttime medewerkerschap bij het wetenschappelijk bureau van Holla advocaten (sectie aansprakelijkheidsrecht, praktijkgroep gezondheidsrecht).

Op 12 september 2013 behaalde Rolinka het doctoraat. In aanvulling op voornoemde functies besteedt zij tijd aan het hoofdredacteurschap van het online tijdschrift GZR-Updates en aan diverse opdrachten op het terrein van de medische aansprakelijkheid en het gezondheidsrecht. Voorts is zij momenteel voorzitter van de Geschilleninstantie Verloskunde, en voorzitter van de VIM-commissie van het UWV. Voorheen was Rolinka rechtsgeleerd lid van de commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging pasgeboren en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.