Legal opinions

Op verzoek breng ik juridische opinies uit, in hoofdzaak op het gebied van de medische aansprakelijkheid, maar ook op andere terreinen van het gezondheidsrecht.

Een dergelijke schriftelijke opinie breng ik doorgaans uit in de vorm van een advies. Het advies kan een inschatting van proceskansen behelzen of een advies waardoor partijen buiten rechte verder kunnen. Ook kan het een toets zijn van een door een andere partij uitgebracht advies of van een bepaald beleid. Voor optimale advisering of verwijzing wordt zo nodig gebruik gemaakt van deskundige collega’s op aanverwante terreinen. Dat gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Vooraf wordt inzicht verschaft in de werkwijze, termijn en kosten van advisering. De kosten bestaan doorgaans uit een marktconform uurtarief en btw-opslag.