Cursussen

Op verzoek geef ik cursussen, in hoofdzaak op het gebied van de medische aansprakelijkheid, maar ook op andere terreinen van het gezondheidsrecht, zoals het tuchtrecht. Doorgaans richten mijn cursussen zich op leden van de rechterlijke macht, advocaten, juristen van letselschadebureaus, juristen van ziekenhuizen en artsen. Kennisoverdracht kan ook geschieden in de vorm van een workshop op een congres of symposium.

Vooraf wordt inzicht verschaft in de werkwijze, termijn en kosten van onderwijs. De kosten bestaan doorgaans uit een marktconform uurtarief en btw-opslag.

Voor een overzicht van cursussen/symposia klikt u hier.