Publicaties

 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd juni 2024.
 • R.P. Wijne, Inzagerechten en verdedigingsbelangen in het kader van medische aansprakelijkheid: het vervolg en het onbesliste, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2024, nr. 2.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd februari 2024.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd december 2023.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd juni 2023.
 • R.P. Wijne, ‘Medical Liability and Interorganisational Relationships in Healthcare: A European Problem and a Dutch Proposal’, Journal of Professional Negligence 2023, vol. 39, nr. 2.
 • R.P. Wijne, ‘Aansprakelijkheid in geval van netwerkzorg’, Letsel en Schade 2023/2.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd februari 2023.
 • R.P. Wijne, ‘Inzagerechten en verdedigingsbelangen in het kader van medische aansprakelijkheid’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2022/40.
 • Annotatie Rechtbank Rotterdam 21 september 2022, GZR-Updates 2022-0256.
 • Annotatie conclusie A-G Hartlief 26 augustus 2022, GZR-Updates 2022-0237.
 • R.P. Wijne, ‘De reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid, de schakelbepaling en netwerkzorg’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, nr. 4.
 • R.P. Wijne, Een klacht! Wat nu? – Een brief van het tuchtcollege, in: A. Breeman en A. Hedeman Joosten (eds.), Drs. Dokter Anders, Kortenhoef: Splintmedia BV, 2022.
 • Bewerking Handboek personenschade (losbl.), gepubliceerd juni 2022.
 • R.P. Wijne, Het binnenste-buitenziekenhuis, Preadvies Vereniging voor gezondheidsrecht, gepubliceerd maart 2022.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd maart 2022.
 • Annotatie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 september 2021, GZR-Updates 2022-0047.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd februari 2022.
 • J. Legemaate, R.P. Wijne, L.J. Knap en R.D. Friele, ‘Drie kernthema’s uit de evaluatie van de Wkkgz’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, nr. 5.
 • R.P. Wijne, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Monografieën BW B87, Deventer: Wolters Kluwer, tweede druk, 2021.
 • R.P. Wijne, ‘De tweede tuchtnorm na 1 april 2019‘, GZR-Updates juli 2021.
 • R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade – De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiënt, Den Haag: Boom juridisch, derde druk, 2021.
 • R.P. Wijne, De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – Een korte introductie, Den Haag: Boom juridisch 2021.
 • R.P. Wijne, ‘Een wijziging van artikel 7:453 BW is in aantocht!‘, GZR-Updates april 2021.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd mei 2021.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd februari 2021.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd februari 2021.
 • R.D. Friele e.a., Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Den Haag: ZonMw 2021.
 • R.P. Wijne, ‘Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? – Bespreking van het proefschrift van mr. L.A.B.M. Wijntjens’, Maandblad voor Vermogensrecht 2021, nr. 1.
 • R.P. Wijne, ‘Aansprakelijkheid van de hulpverlener voor COVID-19-gerelateerde schade: Hoe nood wet breekt’, Letsel & Schade 2020, nr. 4.
 • Annotatie Hoge Raad 19 juni 2020, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2020/132.
 • R.P. Wijne, ‘Langverwachte (on)duidelijkheid over de (on)redelijkheid van aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het gebruik van medische hulpzaken’, Maandblad voor Vermogensrecht 2020, nr. 10.
 • R.P. Wijne, ‘Aansprakelijkheid voor gebruikte medische hulpzaken: De Hoge Raad schept duidelijkheid maar beslist is het nog niet’, Letsel & Schade 2020, nr. 3.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd december 2020.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd juli 2020.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd april 2020.
 • R.P. Wijne, ‘Gewone leerstukken op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet’, Verkeersrecht 2020/144.
 • R.P. Wijne, Gewone leerstukken op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet, gepubliceerd in LSA Bundel 2020.
 • R.P. Wijne, ‘Een billijke schadevergoeding als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: volledig en deels forfaitair’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019, nr. 6.
 • R.P. Wijne, ‘The Healthcare Quality,Complaints and Disputes Act: a new Dutch procedure to compensate care-related harm’, Journal of Professional Negligence, september 2019.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd juli 2019.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd mei 2019.
 • Annotatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, Tijdschrift voor Personenschade 2019, nr. 1.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd februari 2019.
 • R.P. Wijne, Kernregelgeving gebruik digitale patiëntgegevens, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2019.
 • R.P. Wijne, ‘Geschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019, nr. 1.
 • Whitepaper, ‘De tuchtprocedure gewijzigd’, Eindhoven oktober 2018.
 • R.P. Wijne, ‘De gerechtelijk medisch deskundige in aansprakelijkheidszaken; onaantastbaar of toch niet?’, Verkeersrecht juli 2018 (themanummer).
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd juni 2018.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd mei 2018.
 • R.P. Wijne, ‘Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans bij zorggerelateerde schade: verschillen, kansen, problemen en mogelijkheden’, Letsel & Schade 2018, nr. 1.
 • Annotatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 maart 2018, GZR-Updates 2018-0137.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige daad, onderdeel Medische Aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd maart 2018.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd januari 2018.
 • R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade (handboek, tweede druk), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, december 2017.
 • R.P. Wijne, Monografieën BW, De Geneeskundige behandelingsovereenkomst, Kluwer, Deventer, november 2017.
 • Whitepaper, ‘Calamiteiten in de zorg’, Eindhoven september 2017.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd september 2017.
 • Whitepaper ‘Strafrecht in medische zaken’, Eindhoven maart 2017.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige Daad, onderdeel Medische Aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd maart 2017.
 • Annotatie Hoge Raad 23 december 2016, GZR-Updates 2017-0001.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd januari 2017.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd juli 2016.
 • R.P. Wijne en J.P. van der Sluijs, ‘Richtlijnen en standaarden als medische en juridische leidraad’, Tijdschrift Letselschade in praktijk, juni 2016, nr. 3.
 • R.P. Wijne, ‘Is arts aansprakelijk voor een onveilig implantaat?’, Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D25.
 • Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, GZR-Updates 2016-0035.
 • Annotatie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 oktober 2015, Gezondheidsrecht Jurisprudentie 2016, afl. 1, nr. 1.
 • Whitepaper ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, Eindhoven februari 2016.
 • Commentaar bij Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in het kader van verhaal van zorggerelateerde schade, GZR-Updates 8 januari 2016.
 • R.P. Wijne, ‘Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken met een niet te onderkennen gebrek’, Letsel & Schade, 2015, nr. 4.
 • Annotatie Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2015, GZR-Updates 2015-0389.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd oktober 2015.
 • Whitepaper ‘Een tuchtprocedure; een korte verkenning’, Eindhoven oktober 2015.
 • Commentaar bij wetsvoorstel wijziging Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, GZR-Updates 18 september 2015.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige Daad, onderdeel Medische Aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd augustus 2015.
 • R.P. Wijne, Proportional liability and loss of chance in the Netherlands, Journal of Professional Negligence volume 31, no. 2, 2015.
 • R.P. Wijne, Integrale bekostiging van invloed op de relatie medisch specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist?, Letsel & Schade 2015, nr. 1.
 • Commentaar bij Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in het kader van het beroepsgeheim en vermoeden van kindermishandeling, GZR-Updates 3 april 2015.
 • R.P. Wijne, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Overheid & Aansprakelijkheid 2014, afl. 4.
 • Annotatie Rechtbank Den Haag 30 oktober 2014, GZR-Updates 2014-0428.
 • R.P. Wijne, Medische aansprakelijkheid (handboek), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, november 2014.
 • Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd november 2014.
 • Annotatie Rechtbank Gelderland 23 oktober 2013, GZR-Updates 2014-0427.
 • Annotatie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2014, GZR-Updates 2014-0369 en Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2014, nr. 120.
 • Annotatie EHRM 5 maart 2014 (Arskaya/Oekraïne), GZR-Updates 2014-0266.
 • R.P. Wijne, De GOMA; van 0 naar beter, in opdracht van de Letselschade Raad, gepubliceerd 31 mei 2014
 • Annotatie Rechtbank Den Haag 23 april 2014, GZR-Updates 2014-0210.
 • Annotatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 januari 2014, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2014, nr. 50.
 • Annotatie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 december 2013, GZR-Updates 2014-0151.
 • Annotatie Rechtbank Amsterdam 13 november 2013, GZR-Updates 2014-0003.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd maart 2014.
 • Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige Daad, onderdeel Medische Aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd maart 2014.
 • R.P. Wijne, Ars Aequi Cahier Medische Aansprakelijkheid, Ars Aequi Libri, Nijmegen, december 2013.
 • R.P. Wijne, ‘Zorg’ in het buitenland’, Brabant Breed, december 2013.
 • R.P. Wijne, ‘Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt’, Letsel & Schade 2013, nr. 4.
 • R.P. Wijne, ‘De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EU-behandelingsovereenkomst’, Tijdschrift voor Personenschade, 2013, nr. 4.
 • Annotatie Rechtbank ’s-Gravenhage 23 juli 2013, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2013, nr. 149.
 • R.P. Wijne, ‘Een nieuwe blik op no fault systemen ter verhaal van zorggerelateerde schade’, Letsel & Schade 2013, nr. 3.
 • R.P. Wijne, ‘Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte prothese’, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2013, nr. 10.
 • R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade (diss. Rotterdam), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, september 2013. In combinatie met later werk door de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 24 april 2015 bekroond met de mr. C.J. Goudsmitprijs.
 • Annotatie Gerechtshof Arnhem 2 september 2012, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2012, nr. 208.
 • R.P. Wijne, ‘Verplichte labiafoto’s juridisch onhoudbaar’, Medisch Contact 2012, nr. 43.
 • R.P. Wijne, ‘Wie betaalt de schade van de patiënt in geval van een disfunctionerende prothese?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012, nr. 4.
 • R.P. Wijne en A.J. Van, ‘Lies, damned lies, and statistics. De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid’, Tijdschrift voor Personenschade 2012, nr. 1.
 • Co-auteurschap Handboek Personenschade, onderdeel Medische aansprakelijkheid, bewerking september 2011.
 • Annotatie Rechtbank Leeuwarden 8 juni 2011, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2011, nr. 146.
 • R.P. Wijne, ‘Hoe het nu (echt) zit met de aansprakelijkheid als de arts of het ziekenhuis als contractspartij gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak’, Letsel & Schade 2011, nr. 3.
 • R.P. Wijne, ‘De Wet cliëntenrechten zorg: een zorg minder in het aansprakelijkheidsrecht?’, Verkeersrecht 2011, nr. 4.
 • R.P. Wijne, ‘Rechtszaak voor onzorgvuldige koeltorenhouders’, Thema Tech 2010, nr. 19.
 • Annotatie Hoge Raad 11 juli 2008, Tijdschrift voor Personenschade 2008, nr. 4.
 • Annotatie Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 mei 2008, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2008, nr. 125.
 • R.P. Wijne, ‘De WSNP: je huis uit ja of nee?’, Nederlands Juristenblad 2001, afl. 6.