Algemeen

foto voor website_crop‘Wijne Health Law’ is de naam van het bedrijf dat ik in juni 2013 heb opgezet. Onder de vlag van Wijne Health Law breng ik legal opinions uit, schrijf ik artikelen, bewerk of schrijf ik boeken en geef ik cursussen. Mijn expertise ligt op het terrein van de ‘medische aansprakelijkheid’, het onderwerp waarop ik 12 september 2013 promoveerde.

Naast mijn werkzaamheden voor Wijne Health Law bekleed ik de functie van lid-jurist bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, van voorzitter van de Geschilleninstantie Verloskunde en van voorzitter van de VIM-commissie UWV. Tevens ben ik als hoofddocent gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik de vakken ‘Medische Aansprakelijkheid’ en ‘Rechtshandhaving in de gezondheidszorg’ doceer. Een andere dag van de week kunt u mij vinden bij Holla advocaten te Eindhoven, waar ik ben verbonden aan het wetenschappelijk bureau. Vanuit die positie adviseer ik advocaten op het terrein van het aansprakelijkheids- en gezondheidsrecht. Een laatste functie betreft het hoofdredacteurschap van het online tijdschrift GZR Updates, dat beoogt de lezer op de hoogte te stellen van de meest recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het terrein van het gezondheidsrecht.

Wat mij drijft? Het spanningsveld tussen het medische en juridische en de wens tot een oplossing te komen of kennis over te brengen.